Posted on

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng trở thành nghiêm trọng, việc kiểm kê khí nhà kính (greenhouse gas inventory – GHG Inventory) đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, đánh giá và kiểm soát lượng phát thải khí nhà kính từ các hoạt động kinh tế-từng lớp. Quá trình kiểm kê khí nhà kính cung cấp thông tin cơ bản và cần yếu giúp các nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp xây dựng các chiến lược giảm thiểu thích hợp, góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Giới thiệu về kiểm kê khí nhà kính

Định nghĩa kiểm kê khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính (GHG Inventory) là quá trình thu thập, tính tình và ít lượng khí nhà kính (GHG) được phát thải và kết nạp bởi một đối tượng cụ thể, chả hạn như một công ty, một quốc gia, một ngành công nghiệp, hay một sự kiện. Các khí nhà kính chính bao gồm:


 • Carbon dioxide (CO2)

 • Methane (CH4)
 • Nitrous oxide (N2O)

 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Perfluorocarbons (PFCs)

 • Sulfur hexafluoride (SF6)

Việc kiểm kê khí nhà kính được thực hành theo các tiêu chuẩn và quy trình cụ thể, nhằm bảo đảm tính chính xác, nhất quán và minh bạch của dữ liệu thu thập được.

Ý nghĩa của việc kiểm kê khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính đóng vai trò quan yếu trong việc:


 • Hiểu rõ mức độ phát thải GHG: Cung cấp thông tin chính xác về lượng GHG được phát thải từ các hoạt động của đối tượng kiểm kê.

 • Xác định điểm nóng thải GHG: Nhận diện các nguồn phát thải lớn và các lĩnh vực cần giao hội giảm thiểu GHG.
 • Đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu: Theo dõi sự thay đổi về lượng GHG thải và hiệu quả của các giải pháp được ứng dụng.

 • tương trợ trong việc hoạch định và thực hành chiến lược giảm thiểu: Cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng các đích giảm phát thải và các giải pháp phù hợp.

Tầm quan trọng của kiểm kê khí nhà kính

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, việc kiểm kê khí nhà kính là cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết. Nó giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:


 • Tuân thủ các quy định về môi trường: Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã ban hành các quy định về báo cáo lượng GHG thải.

 • Tăng cường nghĩa vụ tầng lớp: bộc lộ cam kết của doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động môi trường và xúc tiến phát triển vững bền.
 • Cải thiện hình ảnh và uy tín: Góp phần nâng cao uy tín và cuộn đầu tư từ các đối tác và khách hàng.

 • Nâng cao khả năng thích nghi và khả năng hồi phục: Chuẩn bị cho các tác động của biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực đối phó với các thảm họa thiên nhiên.

Các bước thực hành kiểm kê khí nhà kính


Chuẩn bị cho quá trình kiểm kê

Trước khi tiến hành kiểm kê khí nhà kính, cần thực hành các bước chuẩn bị sau đây:


 • Xác định phạm vi kiểm kê: Xác định rõ ràng các đối tượng, hoạt động, thời kì và ranh giới của quá trình kiểm kê.

 • chọn lọc tiêu chuẩn kiểm kê: ứng dụng tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn ngành hợp với phạm vi của kiểm kê. Một số tiêu chuẩn phổ quát bao gồm:

  • Hướng dẫn của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC)

  • Tiêu chuẩn ISO 14064 – Khí nhà kính
  • Tiêu chuẩn kiểm kê của Sáng kiến ít Toàn cầu (GRI)

 • Xây dựng kế hoạch kiểm kê: Thiết lập các bước cụ thể, thời gian biểu, vai trò và nghĩa vụ của các bên liên tưởng trong quá trình kiểm kê.

 • Thu thập thông báo liên tưởng đến hoạt động: Sưu tầm các tài liệu, bản vẽ, dữ liệu, vắng liên hệ đến các hoạt động của đối tượng kiểm kê.
 • Đào tạo và nâng cao năng lực: đảm bảo các thành viên dự kiểm kê có kiến thức và kỹ năng cấp thiết để thực hiện quáình kiểm kê hiệu quả.

Thu thập dữ liệu về khí nhà kính

Bước quan trọng tiếp theo là thu thập dữ liệu về lượng khí nhà kính phát thải và tiếp thu từ các hoạt động liên can:


 • Thu thập dữ liệu về lượng GHG phát thải trực tiếp: Thu thập thông báo về dùng nhiên liệu, năng lượng, vật liệu, nguyên liệu, và các hoạt động phát thải GHG khác.

 • Thu thập dữ liệu về lượng GHG phát thải gián tiếp: Thu thập thông báo về việc tinh toán lượng GHG phát sinh từ các hoạt động gián tiếp, chẳng hạn như quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ.
 • Xác định và đánh giá các nguồn khí nhà kính: Phân loại và đo lường các nguồn phát thải khí nhà kính theo loại và cội nguồn để có cái nhìn tổng thể về tình hình phát thải.

 • thẩm tra tính chuẩn xác và đầy đủ của dữ liệu: đảm bảo rằng dữ liệu thu thập được là chuẩn xác, đầy đủ và sáng tỏ để không gây ra sơ sót trong quá trình phân tích sau này.

phân tách và đánh giá dữ liệu

Sau khi thu thập dữ liệu, quá trình phân tách và đánh giá sẽ giúp xác định mức độ phát thải khí nhà kính và hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu:


 • tính nết lượng khí nhà kính phát thải: dùng dụng cụ và phần mềm phân tích để xem lượng khí nhà kính phát thải dựa trên dữ liệu thu thập được.

 • So sánh với đích và tiêu chuẩn quy định: Đối chiếu kết quả kiểm kê với các đích giảm phát thải đã đề ra và tiêu chuẩn quy định để đánh giá hiệu quả của hoạt động.
 • Đánh giá tác động của các biện pháp giảm thiểu: Xác định tác động của các biện pháp giảm thiểu đã ứng dụng và đề xuất các cải tiến hoặc điều chỉnh nếu cấp thiết.

 • Lập báo cáo kết quả kiểm kê: Tổng hợp và bẩm kết quả kiểm kê khí nhà kính theo đúng định dạng và yêu cầu của tiêu chuẩn vận dụng.

phương tiện dùng trong kiểm kê khí nhà kính

Máy đo khí CO2

Máy đo khí CO2 là một dụng cụ quan trọng trong việc kiểm kê khí nhà kính, giúp đo lường lượng carbon dioxide (CO2) phát thải từ các nguồn khác nhau. Các máy đo khí CO2 đương đại thường có khả năng đo đa dạng các loại khí nhà kính khác nhau, cung cấp dữ liệu xác thực và đáng tin tưởng cho quá trình kiểm kê.

Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm

Ngoài việc đo lường khí nhà kính, việc đo nhiệt độ và độ ẩm cũng đóng vai trò quan yếu trong việc kiểm kê khí nhà kính. Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm giúp xác định điều kiện môi trường ảnh hưởng đến quá trình phát thải và hấp thụ khí nhà kính, từ đó cung cấp thông báo bổ ích cho việc đánh giá và phân tách dữ liệu.

Phần mềm phân tích dữ liệu

Việc dùng phần mềm phân tích dữ liệu là cấp thiết để xử lý và đánh giá các dữ liệu kiểm kê khí nhà kính một cách hiệu quả. Phần mềm này cung cấp các dụng cụ và tính năng để tính toán, so sánh, và trực giác hóa dữ liệu, từ đó giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình phát thải và thu nhận khí nhà kính của đối tượng kiểm kê.

ích của việc kiểm kê khí nhà kính

Giúp xác định mức độ ô nhiễm khí nhà kính

Qua quá trình kiểm kê, ta có thân xác định rõ ràng mức độ ô nhiễm khí nhà kính từ các hoạt động của đối tượng kiểm kê, từ đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu hạp.

tương trợ trong việc đưa ra các biện pháp giảm thiểu khí nhà kính

Dữ liệu từ kiểm kê khí nhà kính cung cấp cơ sở khoa học để đưa ra các biện pháp giảm thiểu hợp, hiệu quả và vững bền, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Nâng cao nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu

Việc thực hành kiểm kê khí nhà kính không chỉ giúp giảm phát thải mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề biến đổi khí hậu, từ đó thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường.

thực hiện kiểm kê khí nhà kính đúng cách

Tuân thủ quy trình kiểm kê

Để bảo đảm tính chuẩn xác và minh bạch của quá trình kiểm kê, việc tuân đúng quy trình kiểm kê là rất quan trọng. Các bước kiểm kê cần được thực hành theo đúng tiêu chuẩn và quy định ứng dụng.

đảm bảo chuẩn xác trong việc đo lường

Việc đo lường lượng khí nhà kính cần được thực hành một cách chuẩn xác và đáng tin, bằng cách sử dụng các thiết bị đo lường đương đại và đảm bảo calib lại định kỳ để tránh sai sót.

mỏng kết quả kiểm kê

Sau khi hoàn tất quá trình kiểm kê, việc lập bẩm kết quả kiểm kê là bước rút cục nhưng cũng rất quan yếu. vắng cần diễn tả một cách rõ ràng, logic và sáng tỏ các kết quả, nhận định và đề xuất để Hỗ trợ quyết định và hành động tiếp theo.

Một số lưu ý

Đặc điểm của khí nhà kính

Khí nhà kính có khả năng kết nạp và phát tán nhiệt, góp phần vào hiện tượng ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Việc kiểm kê khí nhà kính giúp xác định và đánh giá chừng độ ảnh hưởng của các loại khí này đối với môi trường.

Phương pháp kiểm kê hiệu quả

Để thực hành kiểm kê khí nhà kính hiệu quả, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng phương tiện và phần mềm phân tách chuyên nghiệp, và tuân đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định.

Các nguyên tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm kê

Kết quả kiểm kê khí nhà kính có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như sự xác thực của dữ liệu, phương pháp đo lường, và quy trình kiểm kê. Do đó, cần để ý đến các yếu tố này để bảo đảm tính chuẩn xác của kết quả.

Câu hỏi thường gặp

Kiểm kê khí nhà kính là gì?

Kiểm kê khí nhà kính là quá trình thu thập, tính toán và vắng lượng khí nhà kính phát thải và tiếp thu từ một đối tượng cụ thể, nhằm đánh giá tác động của hoạt động đó đối với biến đổi khí hậu.

Tại sao cần thực hành kiểm kê khí nhà kính?

Việc kiểm kê khí nhà kính giúp xác định chừng độ phát thải, đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu, và nâng cao nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu.

Cách thức đánh giá hiệu quả của quá trình kiểm kê

Hiệu quả của quá trình kiểm kê khí nhà kính có thể được đánh giá qua việc so sánh kết quả kiểm kê với mục tiêu giảm phát thải, tiêu chuẩn quy định và các biện pháp giảm thiểu đã áp dụng.

Kết luận

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng trở nên nghiêm trọng, việc kiểm kê khí nhà kính đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, đánh giá và kiểm soát lượng phát thải khí nhà kính. Quá trình kiểm kê không chỉ cung cấp thông tin căn bản và thiết yếu mà còn Hỗ trợ trong việc xây dựng chiến lược giảm thiểu ăn nhập, góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính đúng cách, kỹ lưỡng và xác thực sẽ mang lại nhiều ích lợi cho cộng đồng và môi trường sống.